กลุ่มงานเวชศาสตร์ปฏิบัติครอบครัว

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นางสาว ดาริน แดงใหญ่
MISS.DARIN DANGYAI
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นางสาว ซูฮัยลา ยูโซะ
MRS. SUHAILA  YUSOH
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นาง นูรฮาซานี ตาเล๊ะ
MISS. NURHASANEE  TALAEH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นางสาว ทิพย์รัตน์ โต๊ะแฉะ
MRS. THIPARAT  TOHJEH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นางสาว มารียะห์ มะ
MRS. MAREEYAH  MA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นาง นูรินฟาฎีละฮ์ นิกาเร็ง
MRS. NURFADEELAH  NIKARENG
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นางสาว นาดีย๊ะ แวเด
MRS. NADEEYAH  WEADEA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นางสาว ซารีนา ลอตันหยง  
MRS. SARINA  LORTANYONG
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นางสาว วันนูรีดา  บินอีซอ
MISS  WAN-NURIDA  BINEISA
ตำแหน่ง : นักจิตเวช
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นางสาว พจนารถ คงสุวรรณ
MRS. POJNAJA  KHONSUWAN
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน)

นาย อาแพนดี  หะมะ
MR. APENDEE  HAMA
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
san.saleah@homail.com