ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ขึ้นเว็ป2
ขึ้นเว็ป3
ขึ้นเว็ป4