สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม ๒๕๖๒

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0001
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0002
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0003
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0004
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0005
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0006
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0007
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0008
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0009
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0010
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0011
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0012
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0013
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0014
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0015
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0016
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0017
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0018
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0019
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0020
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0021
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0022
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0023
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0024
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0025
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0026
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0027
แผนจัดซื้อจัดจ้าง_0028