ชมรมพุทธ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ทำกิจกรรมในโรงพยาบาล

ชมรมพุทธ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ทำกิจกรรมในโรงพยาบาล

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา10.00 น.

ชมรมพุทธ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง นำโดย นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง และ สมาชิกชมรมพุทธ ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อความเพื่อความสิริมงคล ในทางพระพุทธศาสนา ในตัวเอง การงาน และ องค์กร

ภาพโดย : นายบาฮารี หะยีอาแว นักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

สถานที่ : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง