ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติและการก่อตั้งโรงพยาบาลเจาะไอร้อง (History & Establishment)

ปีต่อมา

ที่อยู่และที่ตั้งโรงพยาบาลเจาะไอร้อง(CHOAI-RONG HOSPITAL address)

ตั้งอยู่เลขที่ 348 ม.1 ต. จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีพื้นที่ 44 ไร่ 0 งาน 77 ตารางวา

สภาพภูมิศาสตร์โรงพยาบาลเจาะไอร้อง (Geography)

สภาพภูมิศาสตร์โรงพยาบาลเจาะไอร้อง (Geography)