ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ